Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Müftülerimiz Bulgaristan Müslümanlarý Olaðanüstü Kurultayýnda  14.02.2011-12:32
12 Þubat 2011 Pazar günü Batý Trakya Turk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftümüz Sayýn Ahmet Mete ile Gümülcine Müftüsü Ýbrahim Þerif, Bulgaristan'in baþkenti Sofya'da düzenlenen Bulgaristan Müslümanlarý Olaðanüstü Kurultayý'na katýldýlar.

Yaklaþýk 1 yýldýr süren Baþmüftülük krizine son verilmesi amacýyla düzenelenen bu kurultaya Bulgaristan genelinden katýlan 988 delegenin tümünün oylarý ile Dr. Mustafa Aliþ Hacý, Bulgaristan Müslümanlarý Baþmüftüsü olarak yeniden seçildi.

Sofya'daki Dedeman Princesse Oteli'nde düzenlenen seçim kurultayýna, uluslararasý kuruluþlar ve Müslüman ülke temsilcileri de katýldý. Kurultaya katýlanlar arasýnda Amerika'nýn Bulgaristan Büyükelçisi James Warlick, Uluslararasý Ýslam Örgütü IRCICA Baþkaný Halit Eren, Türkiye Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Hasan Kamil Yýlmaz, Türkiye'yi Sofya'daki Din Ataþesi Mazhar Bilgin, HÖH Milletvekilleri Ünal Lütfi ve Makedonya, Karadað, Slovenya, Gümülcine ve Ýskeçe müftüleri, Surye, Rusya, Amerika, Ýran, Libya gibi birçok ülkenin dini ve diplomatik temsilcileri vardý.

Bu duyuru 3465 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017