Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ABTTF BAÞKANI HALÝT HABÝBOÐLU ÝSKEÇE MÜFTÜSÜ AHMET METE'YÝ MAKAMINDA ZÝYARET ETTÝ  12.04.2011-23:57
9 Nisan 2011 Cumartesi günü Avrupa Batý Trakya Türk Federasyonu Baþkaný Sayýn Halit Habiboðlu Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete'yi Müftülükteki makamýnda ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda Batý Trakya'da meydana gelen son geliþmeler deðerlendirildi. Sayýn Habiboðlu ayrýca Avrupa'da yaþayan Batý Trakya Müslüman Türk insanýnýn dini açýdan karþýlaþtýklarý sýkýntý ve ihtiyaçlarýný Sayýn Müftümüze aktardý. Bu konuda nelerin yapýlabileceði karþýlýklý olarak görüþ alýþveriþinde bulunuldu.

Bu duyuru 3554 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017