Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ELMALI KUR'AN KURSU HATÝM MERASÝMÝ  03.05.2011-19:21
Ýskeçe Müftülüðü bünyesinde faaliyet gösteren Elmalý Kur'an Kursunun hatim merasimi 1 Mayýs 2011 Pazar günü gerçekleþti.

30 Nisan Cumartesi günü de Sayýn Müftümüzün katýldýðý kalabalýk bir cemaatle dua ve tekbirlerle Elmalý'da Kurbanlar kesildi.

1 Mayýs 2011 Pazar günü Elmalý Kur'an Kursu öðrencilerinin tamamladýðý Kur'an hatimlerinin merasimi yapýldý.

Elmalý Kur'an Kursu öðrencilerimizi yetiþtiren hocalarýmýz; Hamdi Bekir, Secdat Küçük ve Abdullah Bayraktar. Hatim merasimine Müftümüz Sayýn Ahmet Mete'nin yaný sýra Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluðu Konsolos Muavini Sayýn Berin Okur, Anavatan Türkiye'den Ýzmir'den gelen bir otobüs seçkin konuklar, Milletvekilimiz Sayýn Çetin Mandacý, Eyalet Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Ýrfan Uzun, Mustafçova Belediye Baþkaný Sayýn Mustafa Cukal, Muzaffer Salihoðlu Orokul ve Lisesi Sahibi adýna Rýza Kýrlýdökme ve bu lisenin öðretmenleri, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasý Ýskeçe Þubesi Müdürü Sayýn Ömer Çay, Ýskeçe Türk Birliði Yöneticileri, Bulgaristan’dan ve etraf köylerden gelen kalabalýk bir cemaat katýldý. Kur'an Kursu Öðrencileri hatim merasimine katýlan protokole yöresel hediyeler takdim ettiler. Müftü Efendi, Konsolos Muvani Hanýmefendi, Milletvekilimiz, Eyalet Baþkan Yardýmcýsý, Belediye Baþkanmýz ve Ýzmir'den gelen heyetin Baþkaný Sayýn Yunus Bey yaptýklarý kýsa birer selâmlama ve teþekkür konuþmalarýndan sonra öðle namazýna mütakip Elmalý köyü halkýnýn hazýrladýðý pilâv ikramý yapýldý.Bu duyuru 4861 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017