Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Ýskeçe Müftü Yardýmcýmýzýn Acý Günü  27.05.2011-10:48
Ýskeçe Müftü Yardýmcýmýz Ahmet Hraloðlu'nun annesi Cemile Hraloðlu 78 yaþýnda Rahmet-i Rahmâna kavuþtu. 24 Mayýs Salý günü hayata veda eden Cemile haným 25 Mayýs Çarþamba günü Ýskeçe'nin Ilýca köyünde defnedildi.

Cenaze merasimine Ahmet Hraloðlu'nun meslektaþ arkadaþlarý baþta olmak üzere T.C. Gümülcine Baþkonsolosu Mustafa Sarnýç, Muavin Konsolos Sayýn Gürler Gürsoy, Gümülcine Müftüsü Ýbrahim Þerif, Mustafçova Belediye Baþkaný Mustafa Cukal, Sabýk Milletvekili Ahmet Faikoðlu, sivil toplum kuruluþ baþkan ve temsilcileri ile din görevlileri ve civar köylerden kalabalýk bir cemaat katýldý.

Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete Suudi Arabistan'da, Milletvekili Çetin Mandacý da Atina'da bulunduklarýndan dolayý cenaze merasimine katýlamadýlar.

Cemile Hraloðlu, Gümülcine Müftüsü Ýbrahim Þerif'in kýldýrdýðý cenaze namazý sonrasý topraða verildi. Ýskeçe Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu cenaze sonrasý merasime katýlanlara teþekkür etti.

TEÞEKKÜR
Annemizin vefatý üzerine bizi acýlý günümüzde yalnýz býrakmayýp bizzat cenazeye katýlan baþta Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Mustafa Sarnýç ve Muavin Konsolos Sayýn Gürler Gürsoy, Gümülcine Müftüsü Sayýn Ýbrahim Þerif, Mustafçova Belediye Baþkaný Sayýn Mustafa Cukal, Sivil Toplum Kuruluþu Baþkanlarý, din görevlilerimiz, basýn mensuplarý ve katýlan tüm dost ve yakýnlarýmýza olmak üzere, telefon ve mesajla arayýp baþ saðlýðý dileyen; yurt dýþýnda bulunan Müftümüz Sayýn Ahmet Mete'ye, Atina'da bulunan Milletvekillerimiz Sayýn Çetin Mandacý ve Ahmet Hacýosman'a ve diðer tüm dostlarýmýza candan teþekkürlerimizi sunarýz.

Hraloðlu ailesi adýna
Ýskeçe Müftü Yardýmcýsý
Ahmet Hraloðlu

Bu duyuru 4003 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017