Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE MÜFTÜLÜÐÜ'NDE BÝLGÝ YARIÞMASI  15.06.2011-12:24
Ýskeçe Müftülüðü tarafýndan bu yýl düzenlenen Kur'an Kurslarý arasý 1. Bilgi Yarýþmasý Finali Ýskeçe Çýnar Camiinde yapýldý.

11 Haziran 2011 Cumartesi günü yapýlan finalde altý Kur’an Kursu birincilik için yarýþtý.

Yarýþma öncesi Ýskeçe Müftümüz Ahmet Mete "Bilginin Önemi ve Çocuk Eðitimi" hakkýnda, izleyenlere ve dinleyenlere bilgiler verdi.

"1. Kur'an Kurslarý arasý Bilgi Yarýþmasý" na 5 bölgeden ön eleme geçerek finale katýlmaya hak kazanan 6 Kur'an Kursu katýldý. Yarýþmada jüri üyesi olarak Ýskeçe Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu, vaiz Mustafa Trampa, vaiz Mustafa Kamu ve Mehmet Emin Aguþoðlu görev aldýlar. Jüri Heyetinin denetiminde ve bilgisayar ortamýnda yapýlan yarýþma neticesinde þu sýralama ortaya çýktý. Buna göre:

Yassýören Kur'an Kursu - Birinci
Karaköy Kur'an Kursu - Ýkinci
Kozluca Kur'an Kursu - Üçüncü
Sakarkaya Kur'an Kursu - Dördüncü
Ilýca Aþaðý Mah. Kur'an Kursu - Beþinci
Beyköy Kur'an Kursu - Altýncý

Yarýþma sonunda finalde yarýþan öðrencilerin öðretmenlerine teþekkür plaketlerinin verilmesi, yarýþmaya katýlan öðrencilere çeþitli hediyelerin takdim edilmesi ile yarýþma sona erdi.
Bu duyuru 4314 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017