Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MURSALLI VE EMÝRLER'DE MAHYA  05.07.2011-10:46
Mursallý ve Emirler'de gelenksel olarak düzenlen mahya töreni 3 Temmuz 2011 Pazar günü gereçekleþti.

2 Temmuz Cumartesi günü Emirler’de Ýskeçe Müftümüz Sayýn Ahmet Mete’nin ve etraf köylerden gelen cemaatin katýlýmýyla dua ve tekbirlerle kurbanlar kesildi.

Pazar günü Ýskeçe Müftülüðü Ýlâhi Korosu ikiye ayrýlarak bir kýsmý Emirler'e bir kýsmý da Mursallý'ya katýlarak mevlid ve ilâhilerle mahya etkinliklerine renk kattýlar. T. C. Gümülcine Baþkonsolosluðu Konsolos Muavini Sayýn Murat Sezgin önce Emirler'e ardýndan da Mursallý'ya giderek her iki mahyaya da katýlýp kýsa birer selâmlama konuþmasý da yapmýþtýr. Mursallý Mahyasýna Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet Mete yaptýðý duanýn ardýndan bu tür etkinliklerin önemi hakkýnda kýsa bir konuþma da yapmýþtýr. Emirler Mahyasýna ise Vaaz ve Ýrþad Ekibi Baþkaný Sayýn Sunay Uzun katýlarak konuþma yapmýþ ve dua etmiþtir. Her iki mahyada da kalabalýk bir cemaatin katýlýmýyla coþkulu bir þekilde gerçekleþmiþtir.


Bu duyuru 4461 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017