Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 TEBRÝK VE DAVET  14.07.2011-10:59
Muhterem Batý Trakyalý Müslüman Türk Kardeþlerim,
Üç Aylarýn içinde olduðumuz bu mevsimde, Berat Kandili’nin gölgesinde, Onbir Ayýn Sultaný Ramazan Ayý’nýn yaklaþtýðý bu mübarek günlerde sizleri Allah’ýn selâmýyla selâmlar, yaptýðýmýz ve yapacaðýmýz hayýr – hasenat ve ibadetlerimizin kabulünü Yüce Mevlâ’dan niyâz ederim.

Ekonomik krizle boðuþan memleketimizde, birçok ailemizin okuyan çocuklarý da bu krizden dolayý muhakkak etkilenmektedir. Hatta bazýlarý okullarýný býrakacak duruma gelmiþlerdir.

Ýþte hem üç aylara yakýþýr bir þekilde, hem beratýmýzýn daha coþkulu ve muhteþem geçmesi, hem de maddi imkânsýzlýklarla okuyan evlâtlarýmýza karþý vazifelerimizi yapmak üzere 16 – 17 Temmuz 2011 Cumartesi ve Pazar günleri bir kermes düzenliyoruz. Fakir öðrenciler yararýna Müftülüðümüz Bayan Din Görevlilerince Ýskeçe Aþaðý Mahallesi Muzaffer Salihoðlu Azýnlýk Ortaokul ve Lisesi Spor Sitesinde Cumartesi günü saat 10:30’da açýlýþý olacak ve iki gün sürecek olan bu kermesimize siz tüm halkýmýzýn maddi ve manevi desteklerinizi ve katýlýmlarýnýzý bekleriz. Allah yapacaðýnýz yardýmlarýnýzý kabul etsin. Bu vesileyle Berat Kandilinizi tebrik eder, kardeþliðimize, birlik ve beraberliðimize vesile olmasýný Cenâb-ý Hak’tan niyâz ederim.

Ahmet METE

Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 3704 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017