Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KOYUNKÖY’DE RAMAZAN DAVULCUSU SÝLAHLA TEHDÝT EDÝLDÝ  08.09.2009-16:13
5 Eylül Cumartesi gecesi Ýskeçe Koyunköy’de garip bir olay yaþandý ve ramazan davulcusu Ali Karaosman, köylüsü Yunanlý Mihalis Kiusis tarafýndan hem silahla tehtid edildiðini iddia etti, hemde küfürlere mahruz kaldýðýný söyledi.

Ali Karaosman yaþanan bu olayda haklý olduðunu iddia etsede polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Koyunköy’de ramazan davulu çalan Ali Karaosman dün gece yaþanan olayý þöyle deðerlendirdi:

“15 günden beri köyde davul çalýyorum. Arkadaþlarýmla birlikte gece saat 02:30 civarýnda köy meydanýnda oturup sahurun gelmesini ve dolayýsýyla da davulun çalýnma saatini bekliyorduk. Köyümüzden bir Yunanlý arabasýyla geldi ve bir anda aðýza alýnmayacak “ana avrat” küfür etmeye baþladý ve tabaccasýný çekti, yaklaþýk 20-25 kiþi neye uðradýðýmýzý anlamadýk. Bize tabancayla, “beynini daðýtacam” diye tehtidler savurmaya baþladý. Ben de oðluma telefon ettim ve buraya gelmesini söyledim ve ardýndan ben de polise þikayet etmek için gittim. Gittim ancak bende anlayamadým neden bana kelepçe taktýlar ve gözaltýna aldýlar. Yunanlý da benden þikayetçi oldu ve bana dava açtý. Böylece saat 14:00’dan saat 18:00’a kadar polis nezaretinde gözaltýnda tutuldum ve þu an sizinde gördüðünüz gibi Ýskeçe mahkemesinde savcýlýða getirildim ve sorgulamamýn ardýndan serbest kaldým. Ancak þimdi serbest kaldým ve sonuna kadar her gün davulu çalmaya devam edeceðim.” dedi.

Ýskeçe Müftülüðü olarak yaþanan bu tür olaylarý kýnýyor ve bir daha tekrarlanmamasýný temenni ediyoruz.
Bu duyuru 4533 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017