Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MÜFTÜLÜÐÜMÜZE ZÝYARETLER  18.04.2012-01:57
13 ve 14 Nisan 2012 tarihlerinde Müftülüðümüze bir dizi ziyaretler gerçekleþmiþtir. Bu tarihlerde Müftümüz Sayýn Ahmet Mete davetli olduðu deðiþik etkinlikler için Türkiye’de bulunduðu için, misafirleri Ýskeçe Müftülüðü çalýþanlarý aðýrladý.

13 Nisan 2012 Cuma günü T.B.M.M. Anayasa Komisyonu Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu ve Edirne Milletvekili Dr. Mehmet Müezzinoðlu, Müftülüðümüzü ziyaret ettiler. Ziyarette T. C. Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Mustafa Sarnýç da hazýr bulundu.Ayný gün, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Bursa Þubesi Baþkaný Hasan Çepni ve beraberindeki heyet Müftülüðümüzü ziyaret ettiler.Her iki heyete de müftülük faaliyetleri hakkýnda bilgi verildi ve ardýndan Cuma Namazýný kýlmak üzere Sünne Mahallesi Camiine gidildi. Cuma namazýna müteakip, cemaatimiz Anavatanýmýz Türkiye’den gelen bu seçkin heyetlerle kucaklaþarak hasret giderdi.

14 Nisan 2012 Cumartesi günü T. C. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdürü Sayýn Osman Týraþçý ve Edirne Müftüsü Sayýn Ömer Taþçýoðlu Müftülüðümüzü ziyaret etti. Beraberlerinde Gümülcine Müftüsü Sayýn Ýbrahim Þerif de vardý. Kýsa bir görüþmeden sonra Ýskeçe’den ayrýldýlar.Ayný gün, Türk Eðitim Sen Edirne Þubesinden kalabalýk bir heyet Müftülüðümüzü ziyaret etti. Müftülük sorunu ve müftülük faaliyetleri hakkýnda bilgi alan bu heyet, burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarýný ifade ederek ayrýldýlar.Bu duyuru 3257 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017