Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE MÜFTÜSÜ’NÜN TÜRKÝYE ZÝYARETÝ  18.04.2012-02:08
13 Nisan 2012 Cuma günü Ýskeçe Müftüsü davetli olduðu bir dizi etkinliklere katýlmak için Türkiye’ye gitti. Ýlk durak Ýstanbul’da Sultanahmet Camiinde Cuma namazýna müteakip T.C. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn davetlisi olarak Kutlu Doðum Haftasý çerçevesine Ayasofya Camiinde açýlýþý gerçekleþen 'Lisan-ý Hat ile Aþk-ý Nebi' Hilye-i Þerif Sergisi’ne katýldý. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in fiziksel özelliklerinin hat sanatýyla levhalara yazýlmasýndan oluþturulan hilye-i þeriflerin sergilendiði bu sergide; Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Turizim Bakaný Ertuðrul Günay, Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, Bulgaristan Baþmüftüsü ve Karadað Diyanet Ýþleri Baþkaný’nýn yaný sýra bir çok yetkili katýldý.Serginin açýlýþýndan sonra, Müftümüz Ýstanbul’da çeþitli okullarda tahsillerine devam eden Batý Trakyalý öðrencilerle görüþtü, dertlerini dinledi ve onlara geleceðe yönelik bir takým tavsiyelerde bulundu.Müftümüz Ahmet Mete 14 Nisan Cumartesi günü Ýstanbul Sinan Erdem Kapalý Spor Salonu’nda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn düzenlediði Kutlu Doðum Açýlýþ Etkinliði’ne katýldý. Bu açýlýþ törenine Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Ýstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkýn, milletvekilleri, Balkan ülkeleri müftüleri ve onbinlerce insan katýldý.

15 Nisan Pazar günü de Müftümüz Ýpsala Müftülüðü’nün davetlisi olarak Kutlu Doðum Haftasý çerçevesinde halkýn geniþ katýlýmýyla gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Etkinliði’ne katldý. Müftü Efendi bu etkinlikte selâmlama konuþmasýyla halkýn aminleri eþliðinde törenin sonunda dua yaptý.

Üç günlük Türkiye ziyareti sýrasýnda yaptýðý görüþmelerden memnun ayrýlan Müftümüz Ahmet Mete, Batý Trakya Müslüman Türk Azýnlýðý’na selâmlar getirerek geri döndü.

Bu duyuru 3286 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017