Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 AGNÝLA MAHALLESÝ’NDE HATÝM TÖRENÝ  25.04.2012-12:25
21 Nisan 2012 Cumartesi günü Müftümüz Sayý Ahmet Mete’nin katýlýmýyla dualar eþliðinde kurbanlar kesildi.

22 Nisan Pazar günü Ýskeçe’nin Mustafçova Belediyesi’ne baðlý Agnila Mahallesi Kur’an Kursu öðrencilerinin icra ettikleri hatim töreni güzel bir hava kalabalýk bir halk selinin katýlýmýyla coþkuyla gerçekleþti. Törene kalabalýk halkýn yaný sýra þeref konuklarý olarak katýlan; Müftümüz Ahmet Mete, Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluðu adýna Ýsmail Dikme, Milletvekilimiz Çetin Mandacý, Mustafçova Belediye Baþakaný Mustafa Cukal, Sivil Toplum Kuruluþlarý ile 6 Mayýs’ta yapýlacak erken genel seçimlerde deðiþik partilerden milletvekili adaylarý farklý bir güzellik kattý.

Agnila Mahalle Kur’an Kursu Öðretmeni Hüseyin Kahya’nýn gözetiminde hatim merasimini gerçekleþtiren öðrenciler, katýlýmcýlara coþkulu anlar yaþattý. Törende Müftümüz Ahmet Mete hatim duasýnýn ardýndan kýsa bir konuþma yaparak Kur’an Kursu hocasýný ve çocuklarý tebrik etti ve bundan böyle de eðitimlerine devam etmeleri gerektiðini dile getirdi. Ayrýca Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle Kardeþlik’ten, birlik ve beraberlikten bahsetti. Bu doðrultuda 6 Mayýs’ta yapýlacak erken genel seçimlerine de deðinerek; yapýlacak olan bu seçimlerde oylarý bizim adaylarýmýza vermemiz gerektiðini önemle vurguladý.

Törenin ardýndan Agnila Müslüman Türk halkýnýn hazýrladýðý pilâvlar ikram edildi.

Bu duyuru 3700 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017