Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÞAHÝN HATMÝ YAÐMUR ALTINDA GERÇEKLEÞTÝ  17.05.2012-11:49
Ýskeçe Müftülüðü bünyesinde faaliyet gösteren Þahin Kur’an Kursu öðrencilerinin icra ettikleri hatim töreni, 13 Mayýs Pazar günü büyük bir kalabalýkla gerçekleþtirildi.

Þahin Kur’an Kursu hocalarý; Mehmet Emin Aguþoðlu, Hüseyin Velibaþa, Hamdi Köse ve Hamdiye Bekir’in gözetiminde düzenlenen hatim töreninde coþkulu anlar yaþandý.

Hatim Etkinliði’ne baþta T.C.Gümülcine Baþkonsolosu Mustafa Sarnýç ve konsolosluk çalýþanlarý, Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Ýskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediye Baþkaný Mustafa Cukal, eski milletvekilleri Çetin Mandacý ve Ahmet Faikoðlu, Ýstanbul Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðr. Üy. Prof. Dr. Zekeriya Güler ve Dr. Kerim Buladý, Zeytinburnu Kaymakamý Mustafa Dündar, Zeytinburnu Belediye Baþkaný Murat Aydýn, DEB Partisi yöneticileri, Yüksek Tahslliler Derneði Baþkaný Erkan Ruþen, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Ahmet Kara ve binlerce soydaþ katýldý.

Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete yaptýðý konuþmada hatim yapan öðrencileri ve onlarý yetiþtiren hocalarýný ayrýca anne babalarý tebrik ettikten sonra, kýsaca þu mesajý verdi: “Öncelikle 6 Mayýs seçimlerinde gösterilen birlik ve beraberlik memleketimiz için hayýrlý olsun. Toplum olarak her daima farklý platformlarda da birlik ve beraberliðimizi gösterelim. Yeni seçilen milletvekilimiz Hüseyin Zeybek’i tebrik ediyorum. Çalýþmalarýna baþarýlar diliyorum. Aramýza Anavatan Türkiye’den katýlan misafirlerimizi de hoþluyorum. Kendilerinin buralara gelip bizleri ziyaret etmesi bize moral vermektedir.”

Törenin ardýndan Þahin Müslüman Türk halký tarafýndan katýlan cemaate pilâv ve ayran ikram edildi.
Bu duyuru 3388 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017