Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 MÝZANLI’DA HATÝM TÖRENÝ  23.05.2012-22:49
Bu hafta sonu Mizanlý’da gerçekleþen kurban kesimi ve hatim merasimine çok sayýda halkýmýz katýldý. 19 Mayýs Cumartesi günü Müftümüz Sayýn Ahmet Mete’nin katýlýmýyla dualar eþliðinde kurbanlar kesildi.

20 Mayýs Pazar günü Kur’an Kursu öðrencilerinin icra ettikleri hatim töreni çok güzel bir ortamda kalabalýk bir halk katýlýmýyla coþkuyla gerçekleþti. Törene halkýn yaný sýra þeref konuklarý olarak; Müftümüz Ahmet Mete ve Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu, Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluðu adýna Ramadan Duban, Milletvekilimiz Hüseyin Zeybek, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Ahmet Kara, Türkiye’den Balkanlar Konfederasyonu Asbaþkaný, Ýstanbul Ýsmail Aða Kur’an Kursu Müdürü Mahsun Vanlýoðlu ve Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði Genel Merkez Üyesi Musa Yurt sabýk milletvekilleri katýldýlar.

Müftülüðümüz bünyesinde faaliyet gösteren Mizanlý Kur’an Kursu Öðretmenleri Cemali Korme ve Mustafa Ýmam’ýn gözetiminde hatim merasimini gerçekleþtiren öðrenciler, katýlýmcýlara coþkulu anlar yaþattý. Törenin baþýnda Müftümüz Ahmet Mete kýsa bir konuþma yaparak Kur’an Kursu hocalarýný ve çocuklarý tebrik etti ve aileleri uyararak bundan böyle de çocuklarýnýn eðitimlerine devam etmeleri gerektiðini dile getirdi. Daha sonra Müftü Efendi, ayný gün Ketenlik’te de yapýlan hatim merasimine katýlmak üzere Mizanlý’dan ayrýldý.

Törenin ardýndan Mizanlý Müslüman Türk halkýnýn hazýrladýðý pilâvlar ikram edildi.

Bu duyuru 3759 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017