Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ILICA ORTA MAHALLE’DE HATÝM MERASÝMÝ  30.05.2012-16:41
Bu hafta sonu Ilýca Orta Mahalle’de gerçekleþen kurban kesimi ve hatim merasimine çok sayýda halkýmýz katýldý. 26 Mayýs Cumartesi günü Ýskeçe Müftülüðü’nü temsilen Vaaz ve Ýrþad Ekibi Baþkaný Yýlmaz Mahmut’un katýlýmýyla dualar eþliðinde kurbanlar kesildi.

27 Mayýs Pazar günü Kur’an Kursu öðrencilerinin icra ettikleri hatim töreni çok güzel bir ortamda kalabalýk bir halk katýlýmýyla coþkuyla gerçekleþti. Törene halkýn yaný sýra þeref konuklarý olarak; Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluðu adýna Ramadan Duban, Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu, Milletvekilimiz Hüseyin Zeybek, Belediye Baþkaný Mustafa Cukal, BAKEÞ Baþkaný Cemil Kabza, T. C. Ziraat Bankasý Ýskeçe Þubesi Müdürü Ömer Çay, Türkiye’den BURA Boðaziçi Üniversiteliler Derneði’nden bir grup ve sabýk milletvekilleri katýldýlar.

Müftülüðümüz bünyesinde faaliyet gösteren Ilýca Orta Mahalle Kur’an Kursu Öðretmeni Nihat Muhtarküçük’ün gözetiminde hatim merasimini gerçekleþtiren öðrenciler, katýlýmcýlara coþkulu anlar yaþattý. Törenin ardýndan Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu kýsa bir konuþma yaparak Kur’an Kursu hocalarýný ve çocuklarý tebrik etti ve aileleri uyararak bundan böyle de çocuklarýnýn eðitimlerine devam etmeleri gerektiðini dile getirdi. Daha sonra Milletvekili Hüseyin Zeybek ile Mustafçova Belediye Baþkaný Mustafa Cukal da söz alarak kýsa birer selâmlama konuþmasý yaptýlar. Törenin ardýndan hazýrlanan pilâvlar ikram edildi.Bu duyuru 3425 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017