Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KURUMLARIMIZDAN ORTAK FAALÝYET  30.05.2012-16:39
26 Mayýs 2012 Cumartesi günü, Ýskeçe Türk Birliði çatýsý altýnda faaliyet gösteren Biçki-Dikiþ-Nakýþ ve El Sanatlarý Kurslarý, Müzik Kursu, Resim Kursu ve Folklor ekiplerinin, ayrýca G.T.G.B. çatýsý altýnda faaliyet gösteren Taký Kursu ile B.T.A.Y.T.D. çatýsý altýnda faaliyet gösteren Kurslarýnýn yýl sonu sergi açýlýþlarý Muzaffer Salihoðlu Azýnlýk Ortaokulu ve Lisesi Spor Sitesi'nde büyük bir kalabalýkla gerçekleþtirildi.

Ýskeçe Müftülüðü’nü temsilen etkinliðe katýlan Ýskeçe Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu, etkinliði düzenleyen kurumlara baþarýlar dileyip çok seçkin bir etkinlik organizasyonu olduðunu ifade etti.

Etkinliðe, T.C. Gümülcine Baþkonsolosu Muavin Konsolosu Berin Okur, Ýskeçe Milletvekli Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediye Baþkaný Mustafa Cukal, Ýskeçe Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu ve müftülük çalýþanlarý, D.E.B. Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Ýskeçe Ýl Teþkilatý Sorumlusu Ozan Ahmetoðlu, B.T.A.Y.T.D. Baþkaný Erkan Ruþen, BAKEÞ Baþkaný Cemil Kabza, Ýskeçe Baðýmsýz Eski Milletvekili Ahmet Faikoðlu, Ýskeçe Eski Milletvekili Çetin Mandacý, T.C. Ziraat Bankasý Ýskeçe Þubesi Müdürü Ömer Çay, B.T.T.Ö.B. yetkilileri, Ýskeçe Muzaffer Salihoðlu Azýnlýk Lisesi Sahibesi Saime Kýrlýdökme, Yöneticisi Rýza Kýrlýdökme ve öðretmenleri, Ýskeçe Türk Birliði sabýk baþkanlarý ve çok sayýda Ýskeçe'li soydaþ katýldý.

Bu duyuru 3240 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017