Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE MÜFTÜSÜ ÝSPARTA’DA  30.05.2012-16:51
Ýskeçe Müftüsü ve Eyalet Baþkan Yardýmcýsý Ýrfan Uzun, Türkiye’nin Ýsparta þehrinde bulunan Mekke Vakfý’nýn davetlisi olarak 26 Mayýs Cumartesi günü Antalya üzerinden Ýsparta’ya gittiler. Ýsparta’da bulunduklarý iki gün zarfýnda çok yönlü temaslarda bulundular. Cumartesi günü vakýf ziyaretinden sonra, gül bahçesini ve Ýsparta’nýn doðal güzelliklerini gezdiler.Ardýndan Müftü Efendi Sinan Paþa Camiinde halka hitap etti. 27 Mayýs Pazar günü Ýsparta Mekke Kur’an Kursunda yetiþen hafýzlarýn hafýzlýk merasimi gerçekleþtirdi. Hafýzlýk merasimine T. C. Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Ekrem Keleþ, Ýsparta Valisi, Ýsparta Müftüsü, bir çok milletvekili ve üniversiteden öðretim üyeleri ve çok sayýda halk katýldý. Bu vesileyle Müftü Efendi buradaki katýlýmcýlarla görüþme imkâný da yakalamýþ oldu. Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, hafýzlýk merasiminde yaptýðý konuþmada kýsaca Batý Trakya’yý anlattý ve hafýzlarý tebrik etti.

Hafýzlýk töreninin ardýndan Müftü ve Eyalet Baþkan Yardýmcýsý Bediuzzaman Said Nursi hazretlerinin yaþadýðý evi ve yerleri ziyaret ederek Ýsparta gezisi sona erdi ve 28 Mayýs Pazartesi günü Batý Trakya’ya döndüler.Bu duyuru 3937 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017