Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KURBAN BEDELLERÝ KAMPANYASI  02.10.2012-11:26
Deðerli Müslüman Türk Kardeþlerim,
Öncelikle size en samimi duygularla selâmlar, esenlikler dilerim.

Kurban Bayramýnýn yaklaþtýðý bu günlerde, üzerimize vacip olan ve Allah’ýn rýzasýný kazanmak için keseceðimiz kurbanlarýmýzý daha þimdiden ayarlamak için harekete geçmiþ bulunmaktayýz.

Ýskeçe Müftülüðü olarak geçen senelerde olduðu gibi bu yýl da kurbanlarýný bedel olarak kestirmek isteyenlere, muhtaç olan kimselere ulaþtýrmak üzere Kurban Bedelleri Toplama Kampanyasý baþlatýlmýþtýr. Bu kampanya sonucunda Müftülüðümüzde toplanacak olan kurban bedelleri, önce bölgemizdeki ihtiyaç sahibi kiþilere daðýtýlacak, arttýðý takdirde Müftülüðümüz öncülüðünde yurt dýþýna uygun görülen yerlere de gönderilecektir.

Kesilecek olan kurbanlarýmýzýn kabulünü Cenab-ý Haktan niyaz ederim.

Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METE


Kurban Bedel fiyatlarý
1- Ýskeçe'de kesilecekler için: 150€
2- Türkiye Diyanet Vakfý için: 160€
3- Balkanlar için: 120€

Bu duyuru 3129 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017