Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KIRKÖY'DE AÞURE ETKÝNLÝÐÝ  05.12.2012-14:26
2 Aralýk 2012 Pazar günü saat 12:00’de Kýrköy Kültür Merkezinde; Ýskeçe Müftülüðü Bayan Din Görevlileri, Ýskeçe Türk Birliði Kadýnlar Kolu, Batý Trakya Azýnlýðý Yüksek Tahsilliler Derneði (Ýskeçe Þubesi) Kadýnlar Kolu ve Kýrköy Kültür Merkezi Kadýnlar Kolu tarafýndan düzenlenen aþure etkinliði coþkulu geçti.

Ýskeçe Müftüsü Sayýn Ahmet METE’nin günün anlam ve önemini belirten selamlama konuþmasýnýn ardýndan, Türkiye’den gelen misafir hoca Masun Vanlýoðlu, aþrenin önemi hakkýnda kýsa bir vaaz verdi. Yine Türkiye’den gelen Nizamettin Sakoðlu ile Cuma Ötürk Kur’an-ý Kerim okudular. Etkinliðe Batý Trakya Azýnlýðý Yüksek Tahsilliler Derneði Baþakaný Erkan Ruþen ve BAKEÞ Baþakaný Cemil Kabza da katýlarak birer selamlama konuþmasý yaptýlar. Ýskeçe Müftülüðü Ýlahi grubunun icra ettikleri güzel ilâhilerle Kur’an Kursu öðrencilerinin okuduklarý þiirlerin ardýndan aþure etlinliði sona erdi, ardýndan katýlanlara aþure tatlýsý daðýtýldý.

Bu duyuru 3464 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017