Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 YASSIÖREN VE BASAYKOVA’DA HATÝM TÖRENLERÝ  18.04.2013-11:32
14 Nisan 2013 Pazar günü, Ýskeçe Müftülüðü bünyesinde faaliyet gösteren Yassýören ve Basaykova Kur’an Kurslarýnýn hatim merasimleri gerçekleþti. 12 Nisan Cuma günü Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu erkânýyla ve Ýskeçe Müftüsü Ahmet METE’nin de katýlýmýyla Yassýören’de, 13 Nisan Cumartesi günü Ýskeçe Müftüsü Ahmet METE’nin de katýlýmýyla Basaykova’da da kurban kesimi gerçekleþti. 14 Nisan Pazar günü Yassýören ve Basaykova’da gerçekleþen hatim etkinliklerinde, Kur’an Kursu öðrencilerinin okuduðu Kur’an, þiir ve ilahilerle katýlan cemaate coþkulu anlar yaþattýlar.

Her iki Hatim merasimine de Müftümüz Sayýn Ahmet Mete’nin yaný sýra Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Osman Ýlhan ÞENER, Milletvekilimiz Sayýn Hüseyin ZEYBEK, Belediye Baþkaný Sayýn Mustafa Cukal, kurum ve kuruluþ baþkan veya temsilcileri ve kalabalýk bir halk kitlesi katýlmýþtýr.

Hatim törenlerinde Müftü Efendi kýsa birer konuþma yaparak öðrencileri tebrik etti ve Kur’an Kurslarýnýn eðitime saðladýklarý hizmeti tekrarladý. Ayrýca baþarýnýn yolu okumaktan geçtiðini, bu nedenle çocuklerýmýzý okutmamýz gerektiðini dile getirdi. Sayýn Baþkonsolosumuzun ve Milletvekilimizin de yaptýklarý birer selâmlama konuþmasýnýn ardýndan pilâv ikramý yapýldý.Bu duyuru 3613 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017