Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE’DE HATÝM MERASÝMLERÝ DEVAM EDÝYOR  13.05.2013-21:51
Bu hafta sonu (11 – 12 Mayýs); Ketenlik, Dolaphan ve Sünnetçiköy-Köseler Kur’an Kurslarýnýn hatim merasimleri gerçekleþti.

11 Mayýs Cumartesi günü sabah saatlerinde önce Dolaphan sonra da Ketenlik’te dualar eþliðinde Kurban kesimi gerçekleþti. Her iki Kurban kesimi merasimine Faziletli Müftümüz Ahmet METE’nin yaný sýra kalabalýk cemaat da katýldý. Sünnetçiköy’de de ayný þekilde dualarla kurban kurban kesim töreni düzenlendi.

12 Mayýs Pazar günü her üç köyümüzde yapýlan hatim törenlerine Müftümüz katýlarak birer selâmlama konuþmasý yaptýlar. En son gittiði Ketenlik köyündeki hatim töreninde duayý da yaptý. Dolaphan ve Sünnetçiköy-Köseler hatim dualarýný Müftülük adýna Ahmet Hraloðlu ve Mustafa Trampa yaptýlar. Törenlere; Müftümüz Sayýn Ahmet Mete’nin yaný sýra Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Osman Ýlhan Þener, Milletvekilimiz Sayýn Hüseyin Zeybek, Belediye Baþkanýmýz Sayýn Mustafa Cukal, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Sayýn Ahmet Kurt, Türkiye’den gelen misafirler, sivil toplum örgütü temsilcileri, basýn ve kalabalýk cemaat katýldýlar. Hatim merasimlerinde Müftü Efendi’nin yaptýðý konuþmalarda birlik ve beraberlik çaðrýsý yaparak 240 imam yasasýnýn azýnlýðýn dini kimliðine saldýrý olduðunu ve dik durmak gerektiðini ifade etti. Ayrýca, çocuklarýmýzý yarýnlara iyi hazýrlamak için çok iyi bir þekilde yetiþtirmemiz gerektiðini vurguladý. Bu vesileyle hocalarý,velileri ve öðrencileri tebrik etti. Törenlerde Baþkonsolosumuz Sayýn Osman Ýlhan Þener, Milletvekilimiz Sayýn Hüseyin Zeybek, Belediye Baþkanýmýz Sayýn Mustafa Cukal ve Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Sayýn Ahmet Kurt da birer selâmlama konuþmasý yaptýlar.

Hatim merasimlerinin ardýndan törenlere katýlanlara pilav ve ayran ikram edildi.









Bu duyuru 3518 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017