Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 AHÝRÝYAN MAHALLESÝNDE HATÝM TÖRENÝ  05.06.2013-10:28
Ýskeçe Müftülüðü bünyesinde faaliyet gösteren Kur’an Kurslarýnýn hatim merasimleri sezonu sona doðru yaklaþýyor. 2 Haziran 2013 Pazar günü Ahiriyan Kur’an Kursu öðrencilerinin icra ettikleri güzel bir etkinlikle hatim töreni gerçekleþti. Çocuklar, okuduklarý Kur’an-ý Kerim, þiirler ve ilâhilerle katýlan cemaate coþkulu anlar yaþattýlar.

Hatim merasimine Müftümüz Sayýn Ahmet METE’nin yaný sýra Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Osman Ýlhan ÞENER ve yardýmcýlarý, Milletvekilimiz Sayýn Hüseyin ZEYBEK, Ýskeçe Türk Birliði baþkan vekili Ahmet Çýtak, DEB Partisi Ýskeçe Temsilcisi Ozan Ahmetoðlu ve kalabalýk bir halk kitlesi katýlmýþtýr.

Hatim törenin ardýndan Müftü Efendi kýsa bir konuþma yaparak öðrencileri tebrik etti ve Kur’an Kurslarýnýn eðitime saðladýklarý hizmeti tekrarladý. Sayýn Baþkonsolosumuz ve Milletvekilimiz de birer selâmlama konuþmasý yaptýlar. Konuþmalarda 240 imam yasasý ve azýnlýk eðitimine vurgu yapýldý. Çocuklarýn azýnlýk okullarýna kaydedilmesi konusunda veliler uyarýldý.
Hatim etkinliðinin ardýndan geleneksel etli pilâv ve ayran ikramý yapýldý.

Bu duyuru 3117 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017