Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 "ÖÐRENCÝMÝZE SAHÝP ÇIKALIM" PROJESÝ  24.10.2013-12:25
26 Eylül 2013 Salý günü Faziletli Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete Baþkanlýðý'nda Müftülüðümüz bünyesinde faaliyet gösteren Ýskeçe Bölgesi Din Görevlileriyle yapýlan toplantýda, fakir öðrencilerin desteklenmesi hususu da gündeme alýndý. Burada gelen teklif üzerine, gönüllü bir yardým sandýðýnýn oluþturulmasý hususu üzerinde duruldu ve bu konu din görevlilerimiz arasýnda benimsendi. Böylece "ÖÐRENCÝMÝZE SAHÝP ÇIKALIM" isimli projeyle yardým sandýðý oluþturuldu. Bu projeyle tespit edilecek ihtiyaç sahibi ve fakirlikten dolayý okuyamayan öðrencilerimize destek saðlanacaktýr.

"ÖÐRENCÝMÝZE SAHÝP ÇIKALIM" projesine, din görevlilerimizin yaný sýra, dýþarýdan da katýlým kabul edilmektedir. Bu projemizin hayýrlý olmasýný ve yapacaðýmýz yardýmlarýn kabulünü Cenâb-ý Hak'tan niyâz ederim.

Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 3557 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017