Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 TEÞEKKÜR  11.03.2014-14:07

Merhum babamýn vefatý üzerine, 7 Mart Cuma günü kýlýnan cenaze namazýna; baþta Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Osman Ýlhan Þener, Muavin Konsoloslar, Konsolosluk çalýþanlarý, Türkiye Cumhuriyeti Selânik Baþkonsolosu Tuðrul Biltekin, Anavatanýmýz Türkiye’den gelen Edirne Müftüsü Ömer Taþçýoðlu, Ýpsla Kaymakamý Mehmet Ali Gürbüz, Ýpsala Müftüsü Ýsmail Geyim olmak üzere, bölgemizden; Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Gümülcine Müftüsü Ýbrahim Þerif, Ýskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediye Baþkaný Mustafa Çukal, sabýk milletvekilleri, dernek yöneticileri, basýn mensuplarý ve Batý Trakya’nýn her yerinden çok büyük bir kalabalýk iþtirak ederek bu acýlý günümüzde bizleri yalnýz býrakmayýp büyük bir samimiyet örneði göstermiþlerdir.

Bu vesileyle acýmýzý paylaþmak için cenazeye bizzat katýlanlara, katýlamayýp taziye ve tesellilerini; telefon, faks ve mesajla ileten Türkiye Cumhuriyeti Dýþiþleri Bakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu’na, Türkiye Cumhuriyeti Saðlýk Bakanýmýz Sayýn Mehmet Müezzinoðlu’na, Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Yardýmcýlarýna, TBMM Baþkan Vekili Sayýn Meral Akþener’e ve diðer milletvekillerimize, Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçisi Sayýn Kerim Uras’a ve diðer Büyükelçilerimize, Baþkonsoloslarýmýza, Sivil Toplum Örgütleri ve diðer tüm deðerli dostlarýmýza teþekkürlerimi arz ederim.


Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 2725 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017