Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 D U Y U R U  30.04.2014-00:40
Müftülüðümüz tarafýndan, Kur’an-ý Kerim’in daha düzgün ve güzel okunmasýný teþvik etmek için, Kur’an Kurslarýmýza devam eden ilkokul seviyesindeki öðrencilerimiz arasýnda, 31 Mayýs 2014 Cumartesi günü “KUR’AN-I KERÝM’Ý GÜZEL OKUMA ve GÜZEL EZAN OKUMA YARIÞMASI” düzenlenecektir.

Deðerli Kardeþlerim,
Bugüne kadar Müftülüðümüzce gerçekleþtirdiðimiz sosyal faaliyetler; futbol turnuvasý, bilgi yarýþmasý, þiir yarýþmasý, kültürel gezi gibi sizlerin maddi ve manevi katkýlarýyla olmuþtur. Bunu her zaman açýk yüreklilikle ifade etmekteyiz. Yukarýda zikrettiðimiz gibi Müftülük olarak bu yýl da yeni sosyal projeye imza atmak için yola çýktýk. Takdir edersiniz ki, bu tür faaliyetlerin daha saðlýklý ve kaliteli olabilmesi için, bu güne kadar olduðu gibi bundan sonra da sizlerin maddi ve manevi desteðine ihtiyaç duyulacaktýr.

Bu konuda maddi destek (sponsor) olmak isteyen iþ adamlarý baþta olmak üzere ve siz deðerli bütün Kur’an aþýklarýna önemle duyurulur. Müftülük olarak maddi ve manevi desteðinizi bekleriz. Þimdiden yardýmlarýnýzý Allah kabul etsin.

Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METE


Bu duyuru 2770 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017