Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE MUHACÝR MAHALLE HATÝM MERASÝMÝ  06.05.2014-00:58
4 Mayýs Pazar günü Müftülüðümüz bünyesinde faaliyet gösteren Ýskeçe Muhacir Mahallesi Kur’an Kursuna devam eden öðrencilerimiz hatim töreni düzeledi.

Büyük bir kalabalýðýn katýlýmýyla gerçekleþen hatim törenine Faziletli Müftümüz Ahmet Mete, Muavin Konsoloslar Sayýn Alper Atak ve Murat Ertaþ, Milletvekilimiz Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediye Baþkaný Mustafa Cukal, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Ramadan Nizam, 18 Mayýs’tas yapýlacak olan yerel seçimlerde aday olanlar da yer aldý. Müftü Efendi günün anlamýn ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Müftü Efendi konuþmasýnda; meþhur 240 imam yasýna deðinerek Batý Trakya Müslüman Türk’ü için tehlikesinden bahsetti. Özellikle camilerimizi ve Kur’an Kurslarýmýzý hedef alan bu yasayla, çocuklarýmýza okullarda din dersini Yunanca olarak vermek suretiyle dinimiz Ýslâm’ý çarpýtarak evlatlarýmýzý asimile etmeye çalýþýlýyor. Bu nedenle çocuk velilerinin uyanýk olup seçmeli ders olan bu din dersine çocuklarýný göndermemeli uyarýsýnda bulundu. Müftü Efendi ayrýca 18 Mayýs’ta yapýlacak olan yerel seçimlere de deðinerek aday olanlarý tebrik etti ve seçimlerin sükûnet içinde geçip Batý Trakya için hayýrlý olmasýný diledi. Müftü Efendi’nin konuþmasýnýn ardýndan, Milletvekilimiz, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný, törene Türkiye’den misafir olarak katýlan Tuzla Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý ve Muavin Konsolos Alper Atak birer selamlama konuþmasý yaptýlar. Törenin ardýndan pilâv ikramý yapýldý.


Bu duyuru 5687 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017