Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KETENLÝK HATÝM MERASÝMÝ  13.05.2014-14:58
11 Mayýs Pazar günü Ýskeçe Balkan Kolu'nun en büyük köylerimizden biri olan Ketenlik Kur’an Kursunun düzenlediði hatim merasimi kalabalýk bir cemaatin katýlýmýyla büyük coþkuyla gerçekleþti. 10 Mayýs Cumartesi günü de Müftümüz Sayýn Ahmet Mete’nin de katýldýðý kurban kesme töreni yapýldý.

Müftülüðümüz bünyesinde faaliyet gösteren Ketenlik Kur’an Kursunun Pazar günkü hatim törenine etraf köylerden, Ýskeçe’den ve Türkiye’den gelen çok büyük bir kalabalýðýn yaný sýra, Faziletli Müftümüz Ahmet Mete, Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Osman Ýlhan Þener, Milletvekilimiz Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediye Baþkaný Mustafa Cukal, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Ramadan Nizam, Türkiye’den Tuzla Kaymakamý Sayýn Ali Rýza Çalýþýr, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Dr. Turgut Özcan ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasý Ýskeçe Þubesi Müdürü Ömer Çay, DEB Partisi Baþkan Yardýmcýsý Ozan Ahmetoðlu, Atina’dan gelen Yunanistan Müslümanlar Birliði Baþkaný Naim Elghandur ve Müslüman eþi Yeþiller Partisi AP Milletvekili Adayý Anna Stamu ve 18 Mayýs’tas yapýlacak olan yerel seçimlerde aday olanlar da yer aldý. Müftü Efendi günün anlamýn ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Müftü Efendi konuþmasýnda; öðrenci ve hocalarý tebrik etti, ve Kur’an Kurslarýnýn önemine iþaret etti. Ayrýca 18 Mayýs’ta yapýlacak olan yerel seçimlere de deðinerek aday olanlarý tebrik etti ve seçimlerin sükûnet içinde geçip Batý Trakya için hayýrlý olmasýný diledi. Müftü Efendi’nin konuþmasýnýn ardýndan, Milletvekilimiz, Mustafçova Belediye Baþkaný, törene Türkiye’den misafir olarak katýlan heyet adýna Tuzla Kaymakamý ve Baþkonsolosumuz birer selamlama konuþmasý yaptýlar. Törenin ardýndan pilâv ikramý yapýldý.

Hatim töreninde ayrýca 30 yýlý aþkýn Ketenlik Kur’an Kursundan hizmet vermiþ olan ve emekliye ayrýlan Hüseyin Karahus Hocamýza Müftü Efendi tarafýndan plaket takdim edildi.Bu duyuru 3770 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017