Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 SOMA FACÝASI YÜREÐÝMÝZÝ YAKTI  17.05.2014-13:34
Batý Trakya Müslüman Türk’ü olarak yüreðimiz, Anavatanýmýz Türkiye’de Manisa’nýn Soma ilçesinde, maden faciasýnda hayatýný kaybeden kardeþlerimiz için yanýyor. Yüzlerce insanýmýz, çocuklarýna ekmek getirmek için girdiði kara topraðýn baðrýnda can verdi. Hayatýný kaybeden kardeþlerimize Cenab-ý Hak’tan sonsuz rahmet diliyoruz. Mekânlarý cennet olsun. Rabbim, onlarý þehitler zümresine dâhil eylesin. Kederli ailelerine, yakýnlarýna ve topyekûn milletimize sabr-ý cemil, metanet ve dayanma gücü bahþetsin. Yaralý kardeþlerimize de acil þifalar ihsan etsin.

Soma’da hayatlarýný kaybeden yüzlerce kardeþimiz için biz Ýskeçe Müftülüðü olarak daha ilk gün salalar okuttuk. Birçok köyümüzde özellikle haným kardeþlerimiz tarafýndan hatimler, dualar edildi. 16 Mayýs 2014 Cuma günü Ýskeçe Merkez ve bazý köylerimizde gýyabi cenaze namazý kýlýndý. Böylece bizler de Rahmet-i Rahman’a kavuþmuþ olan kardeþlerimize son görevimizi ifa ettik. Bir de az da olsa Soma’daki bu faciadan dolayý yürekleri yanan acýlý kardeþlerimizin acýlarýna ortak olmaya çalýþtýk. Rabbim Milletimize bu tür acýlarý, kederleri bir daha yaþatmasýn.

Soma’da hayatýný kaybeden kardeþlerimize bir kere daha Rabbimizden rahmet diliyor, yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ediyoruz.

Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 2591 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017