Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KUTLU DOÐUM ETKÝNLÝÐÝ  28.04.2015-07:43
Ýskeçe Müftülüðü olarak 24 Nisan Cuma günü Ýskeçe Misvaklý köyünde bulunan Apollon salonunda düzenlediðimiz Kutlu Doðum Etkinliðimiz büyük bir katýlýmla coþkuyla gerçekleþti. Saat 18:00’de vaizlerimizden Rýdvan Topçu’nun sunumuyla baþlayan etkinliðimiz, Ýskeçe Ýlâhi Korosu’nun sunduðu ilâhilerle baþladý. Ardýndan Türkiye’den gelen Kurra Hafýz Abdurrahman Bozan Hocamýzýn gönülleri mest eden etkileyici Kur’an-ý Kerim kýraatýyla devam etti. Açýlýþ konuþmasýný Faziletli Müftümüz Ahmet Mete yaptýktan sonra, Türkiye’den gelen Faruk Gaye Hoca ile Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Ali Rýza Akýncý birer selamlama konuþmasý yaptýlar. “KÝM KURTARACAK” isimli bir sinevizyon gösterisinden sonra, günün anlam ve ehemmiyetini belirten konuþmalarý yapmak üzere, Müftümüz Sayýn Ahmet Mete, Anavatanýmýz Türkiye’den gelen misafir hocalarý kürsüye davet etti. Kürsüye gelen konuþmacýlardan ilki Altýnoluk Dergisi Ýmtiyaz Sahibi yazar Abdullah Sert bir konuþma yaptý ve konuþmasýnda Hz. Peygamber'in hayatýndan çarpýcý örnekler verdi. Daha sonra ünlü gazeteci-yazar Ahmet Taþgetiren dinleyicilere Hz. Peygamber'i anlatan bir konuþma yaptý.

Yapýlan anlamlý konuþmalardan sonra Abrurrahman Bozan'ýn okuduðu Kuran-ý Kerim ve bütün katýlýmcýlarla beraber koro halinde getirilen salevatlarla program son buldu. Müftümüz Sayýn Ahmet Mete misafir katýlýmcýlara günün anýsýna birer plaket takdim etti.

2000’e yakýn kiþinin katýldýðý etkinliðimize, ev sahibi olarak Müftümüzün yaný sýra Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Ali Rýza Akýncý, Türkiye’den Ýpsala Kaymakam Vekili Sayýn Ahmet Keser ve beraberindekiler, B.T. Türkleri Dayanýþma Derneði Ýzmit Þubesi Baþkaný Sayýn Lütfi Bodur ve heyeti, sabýk milletvekilimiz Sayýn Ahmet Hacýosman, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Sayýn Ahmet Kurt, B. T. A. Yüksek Tahsilliler Derneði Baþkaný Sayýn Ahmet Kara, Eyalet Meclis Üyeleri, Topiros (Ýnhanlý) Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý, Belediye Meclis Üyeleri, Dostluk Eþitlik Barýþ Partisi Baþkaný Sayýn Mustafa Ali Çavuþ, Gümülcine Müftü Yardýmcýsý Sayýn Fehim Ahmet, Mustafçova Belediyesi Meclis Baþkaný Adnan Peçenek, Ýskeçe SÖPA Mezunu Öðretmenler Derneði Baþkaný Nurettin Kýyýcý ile çok sayýda yönetici þeref verdi.

Bu duyuru 2896 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017