Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 HATÝM MERASÝMLERÝ BÜTÜN HIZIYLA DEVAM EDÝYOR  29.04.2015-07:01
Müftülüðümüz bünyesinde faaliyet gösteren Kur’an Kurslarýmýzdan; Yassýören, Gökçepýnar ve Agnila’da gelenek haline gelen Hatim Merasimleri 26 Nisan 2015 tarihinde Pazar günü büyük bir coþkuyla gerçekleþti.

24 Nisan Cuma günü Agnila ve Yassýören’de Kurban Kesim Merasimleri düzenlendi. Agnila’daki kurban kesimi, yeni yapýlan caminin açýlýþý için olmuþtur. Her iki yerde de Türkiye’den gelen kurra hafýz Abdurrahmen Bozan’nýn okuduðu coþkulu Kur’an-ý Kerimin ardýndan Faziletli Müftümüz Sayýn Ahmet Mete’nin yaptýðý duasý ve Tekbirler eþliðinde kurbanlar kesildi.

25 Nisan Cumartesi günü Gökçepýnar’da kurban kesim merasimi Müftümüzün katýlýmyla gerçekleþti. Ayný gün Agnila’da da yapýlacak olan hatim merasimi için kurban kesim töreni gerçekleþti. Buraya Müftülüðü temsilen Müftü Yardýmcýmýz Ahmet Hraloðlu katýlmýþtýr.

26 Nisan Pazar günü gerçekleþen Yassýören, Gökçepýnar ve Agnila Kur’an Kurslarýnýn hatim merasimleri, öðrencilerimizin sergilediði baþarýlý bir performansla okuduklarý Kur’an-ý Kerimler, þiir ve ilahilerle katýlýmcýlara coþkulu anlar yaþattýlar.

Hatim törenlerine Faziletli Müftümüz Ahmet Mete’nin yaný sýra, Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Alý Riza Akýncý ve konsolosluk erkâný, Ýskeçe Milletvekilimiz Sayýn Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediyesi Baþkaný Sayýn Cemil Kabza, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasý Ýskeçe Þubesi Sayýn Ömer Çay, Sivil Toplum Kuruluþ Baþkanlarý ve yöneticileri, eyalet ve belediye meclis üyeleri ve kalabalýk halk topluluðu katýldý. Öðlen namazýna müteakip hazýrlanan etli pilav ikramý yapýldý.

26 Nisan Pazar günü Yassýören’de hatim merasimlerinin ardýndan Faziletli Müftümüz ve hatim merasimine katýlan diðer protokol, Batý Trakya Azýnlýðý Yüksek Tahsilliler Derneði bünyasinde faaliyet gösteren Yassýören Kilim-Halý ve el Sanatlarý Kursunun yýl sonu sergisine katýlmýþlardýr. Yine ayný gün Yassýören gençlerinin Yassýören Spor Kültür ve Eðitim Derneði’nin yararýna düzenledikleri kermese de katýlmýþlardýr. Son olarak da Derneðin lokal açýlýþý yapýldý.

AGNÝLA


GÖKÇEPINAR


YASSIÖRENBu duyuru 2849 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017