Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE SÜNNE’DE HATÝM MERASÝMÝ  28.05.2015-07:12
Ýskeçe Müftülüðü’ne baðlý faaliyet gösteren Ýskeçe Sünne Mahallesi Kur’an Kursu’nun gelenek haline gelen Hatim MerasimÝ 24 Mayýs 2015 Pazar günü büyük bir coþkuyla gerçekleþti.

Hocalýðýný Ýrfan Þebek, Safiye Karasalih, Remzi Þaban ve Kadri Abdulhalim’in yaptýðý Sünne Kur’an Kursu’nun Pazar günü icra edilen hatim merasimi; çocuklarýn okuduklarý anlamlý þiir, ilâhi ve Kur’an-ý Kerim’le büyük coþkuyla gerçekleþti. Hatim törenine Faziletli Müftümüz Ahmet Mete’nin yaný sýra, Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluðu Konsolos Muavinleri Sayýn Murat Ertaþ ve Ufuk Gözaydýn, Türkiye Cumhuriyeti Selânik Baþkonsolosluðu Ticaret Ataþesi Kemal Tüzün, Mustafçova Belediye Baþkaný Sayýn Cemil Kabza, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasý Ýskeçe Þubesi Müdürü Sayýn Ömer Çay, Sivil Toplum Kuruluþlarý ve kalabalýk halk topluluðu katýldý. Ayrýca Türkiye’den Boðaziçi Üniversiteliler Derneði (BURA) Baþkan Yardýmcýsý Abdullah Ocak ve doðuþtan görme engelli Halis Kuralay ile beraberlerindeki heyet de þeref misafiri olarak hazýr bulundu. Halis Kuralay, kabartma Kur’an-i Kerim’den bir aþir okuyarak merasime renk katmýþtýr. Abdullah Ocak Bey de hatim töreninin ardýndan çocuklara Kur’an-ý Kerim hediye etmiþtir. Öðlen namazýna müteakip Sünne Mahallesi Gençliðinin hazýrladýðý etli pilav ikramý yapýldý.


Bu duyuru 2676 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017