Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE MÜFTÜLÜÐÜ’NDEN COÞKULU ÝFTAR ETKÝNLÝÐÝ  03.07.2015-14:44
Ýskeçe Müftülüðü tarafýndan 1 Temmuz 2015 Çarþamba günü Ýskeçe’nin Le Chalet lokantasýnda geniþ katýlýmlý bir iftar yemeði verildi. Faziletli Ýskeçe Müftümüzün davetlisi olarak bu mütevazi iftara baþta Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosumuz Sayýn Ali Rýza Akýncý ve Konsolosluk erkâný, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Gümülcine Müftüsü Sayýn Ýbrahim Þerif, Türkye’den katýlan Kaymakamlar, Belediye Baþkanlarý, Kurum Müdürüleri ve kalabalýk bir grup, Mustafçova Belediye Baþkaný ve meclis üyeleri, Ýskeçe, Topiru, Bulustra Belediye Meclis üyeleri, Eyalet meclis üyeleri, DEB Partisi Baþkaný Ali Çavuþ, Sivil Toplum Kuruluþ Baþkanlarý ve üyeleri, Sabýk Milletvekillerimiz, Dokttor, Avukat ve öðretmenlerimiz, Din görevlilerimiz, Mütevelli be Encümen Baþkanlarý, iþadamlarýmýz, basýnýmýz, kýsacasý toplumumuzun her kesiminden 900 civarýnda kiþi katýlmýþtýr.

Coþkulu geçen iftar yemeðinin ardýndan Müftümüz kýsa bir konuþma yaparak böyle geniþ katýlýmlý bir topluluðu bir arada görmekten büyük sevinç duyduðunu ifade etti ve katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Ardýndan Edirne Müftüsünün yaptýðý anlamlý iftar duasýyla etkinlik sona erdi.

Bu duyuru 2640 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017