Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE ESKÝ MÜFTÜSÜ MERHUM MEHMET EMÝN AGA'YA ANMA TÖRENÝ  10.09.2015-11:07
Ýskeçe Müftülüðünce 9 Eylül 2015 Çarþamba günü saat 18:00’de vefatýnýn 9. yýl dönümü nedeniyle Merhum Ýskeçe eski Müftüsü M. Emin Aga için Ýskeçe Aþaðý Mahalle Mezarlýðýnda kabri baþýnda anma töreni düzenlendi.

Anma töreninde okunan Kur’an-ý Kerim’in ardýndan Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu’nun duasý takip etti. Ardýndan Merhum Müftümüz Mehmet Emin Aða’nýn Batý Trakya Müslüman Türk Toplumuna olan hizmetlerinden bahsetti. Ýskeçe’de olmadýðý için törende yer bulunamayan Müftümüz Ahmet Mete’nin de selam ve taziyelerini iletti. Ardýndan ailesi adýna oðlu Mustafa Aga da söz alarak katýlýmcýlara teþekkür etti. Daha sonra Milletvekilimiz Hüseyin Zeybek kýsaca M. Emin Aga’nýn mücadeleci kiþiliðinde bahsetti ve böyle bir kalabalýðýn gelmiþ olmasý sevindirici diyerek katýlýmcýlara teþekkür etti. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluðundan Muavin Konsolosumuz Murat Ertaþ kýsa bir selamlama konuþmasý yaptý ve “...bize anlatýldýðý kadarýyla Merhum Müftümüzü iki kelimeyle özetlememiz mümkündür. Kararlýlýðý ve dik duruþudur. Merhuma Allah’tan rahmet yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. Bu vesileyle Baþkonsolosumuz Sayýn Ali Rýza Akýncý’nýn da selâm ve taziyelerini sunarým.” dedi.

Törene Anavatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluðu’ndan Muavin Konsoloslarýmýz Sayýn Murat Ertaþ ve Sayýn Nurettin Canay Kavuncu, Milletvekilimiz Sayýn Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediye Baþkanýmýz Sayýn Cemil Kabza, Ýskeçe Türk Birliði Baþkanýmýz Sayýn Ahmet Kurt, B. T. Azýnlýðý Yüksek Tahsilliler Derneði Baþkanýmýz Ahmet Kara, Belediye ve Eyalet Meclis Üyelerimiz, Evlatlarý Mustafa ve Ýrfan Aga, çok sayýda din görevlimiz ve halkýmýz katýldý. Faziletli Müftümüz Sayýn Ahmet Mete Türkiye’de bulunduðu için, törende vekaleten Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu yer aldý.

Merhum Müftümüze Allah rahmet eylesin. Mekaný cennet olsun.
Bu duyuru 3368 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017