Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 2016 DÖNEMÝ HATÝM MERASÝMLERÝ BAÞLADI  20.04.2016-09:38
Müftülüðümüz bünyesinde faaliyet gösteren Kur’an Kurslarýmýzýn 2016 yýlý hatim merasimleri bu hafta sonu Salýncak köyünde baþladý.

16 Nisan Cumartesi günü sabah saat 09:00’da Salýncak köyünde Faziletli Müftümüz Ahmet Mete’nin katýlýmý ve yaptýðý dua ile Kurban kesim merasimi gerçekleþti.

17 Nisan Pazar günü düzenlenen Salýncak Hatim merasimi, Kur’an Kursu öðrencilerimizin sergilediði baþarýlý performansla coþkulu bir þekilde oldu. Müftülüðümüzü temsilen Müftü Yardýmcýmýz Sayýn Ahmet Hraloðlu’nun yaný sýra Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluðu Muavin Konsolosumuz Sayýn Davut Ocak, Mustafçova Belediyesi adýna Meclis Baþkaný Adnan Peçenek ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kenan Kavaz, Muzaffer Salihoðlu Ortaokul ve Lisesi Müdürü Erkan Ýmamefendi, hocalar ve kalabalýk cemaat katýldý. Hatim merasimin ardýndan Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu ile Muavin Konsolosumuz Davut Ocak birer selamlama konuþmasý yaparak öðrencileri ve köy halkýný tebrik ettiler, birlik ve beraberlik çaðrýsý yaptýlar.

Hatim merasiminin ardýndan katýlanlara pilav ve ayran ikram edildi.
Bu duyuru 4809 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017