Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 BÖLGEMÝZDE HATÝM MERASÝMLERÝ BÜTÜN HIZIYLA DEVAM EDÝYOR  11.05.2016-10:31
8 Mayýs 2016 tarihinde Müftülüðümüz bünyesinde faaliyet gösteren Ketenlik ve Dolaphan Kur’an Kurslarýnýn hatim merasimleri büyük coþkuyla gerçekleþti.

7 Mayýs Cumartesi günü sabah saatlerinde önce Dolaphan sonra da Ketenlik’te dualar eþliðinde Kurban kesimi gerçekleþti. Her iki Kurban kesimi merasimine Faziletli Müftümüz Ahmet METE’nin yaný sýra kalabalýk cemaat da katýldý.

8 Mayýs Pazar günü gerek Ketenlik, gerekse Dolaphan köylerimizde yapýlan hatim törenlerine; Müftümüz Sayýn Ahmet Mete’nin yaný sýra Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosu Sayýn Ali Rýza Akýncý, Mustafçova Belediye Baþkaný Sayýn Cemil Kabza, Ýskeçe Türk Birliði Baþkaný Sayýn Ahmet Kurt ve kalabalýk cemaat katýlmýþlardýr. Hatim merasimlerinde Müftü Efendi’nin yaptýðý konuþmalarda birlik ve beraberlik çaðrýsý yaparak, 240 imam yasasýnýn azýnlýðýn dini kimliðine saldýrý olduðunu ve dik durmak gerektiðini ifade etmiþtir. Ayrýca, çocuklarýmýzý yarýnlara iyi hazýrlamak için çok iyi bir þekilde yetiþtirmemiz gerektiðini vurgulamýþlardýr. Hatim Törenlerinde ayrýca Sayýn Baþkonsolosumuz ve Belediye Baþkanýmýz da birer selâmlama konuþmasý yaparak hocalarý, velileri ve öðrencileri tebrik etmiþlerdir.

Hatim merasimlerinin ardýndan törenlere katýlanlara pilav ve ayran ikram edildi.

7 Mayýs Cumartesi günü Güney Mahalle Kur’an Kursu öðrencileri de dar çerçevede bir hatim töreni gerçekleþtirmiþlerdir. Coþkulu geçen hatim töreni, köy halkýnýn katýlýmý yaný sýra, Faziletli Müftümüz Ahmet Mete ile Mustafçova Belediye Baþkaný Cemil Kabza da yer aldýlar.

Ketenlik
Dolaphan
Güney Mahalle

Bu duyuru 3115 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017