Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE SÜNNE CAMÝÝ'NE ÇÝRKÝN SALDIRI  07.12.2009-11:42
06 Aralýk Pazar gecesi saat 11:40 sularýnda, kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler, Ýskeçe Sünne Mahallesi Camii'nin camlarýný taþlarla kýrarak ve camii duvarlarýna çirkin sloganlar yazarak bir kez daha bölgemizin huzurunu kaçýrmak istediler.

Olay hakkýnda haber alan Cami imamý Remzi Þaban durumu yetkili mercilere haber verdi. Ýskeçe polisi derhal camiye gelerek gerekli incelemeleri yaptý. Bu çirkin saldýrýda Ýskeçe Sünne Camii'nin biri kýble tarafýnda diðeri de caminin giriþ kýsmýnda yer alan 2 cam kýrýldý. Sabah namazýna giden cemaat akþam saldýrganlar tarafýndan camii duvarlarýna yazýlan sloganlarýn üzeri boyandýðý görüldü.

Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete konu ile ilgili yayýnladýðý kýnama metninde þu hususlarý dile getirdi:
"06-12-2009 tarihinde saat 11:30 ile 12:00 arasý Ýskeçe Sünne mahallesinin camisine kimliði belirsiz kiþilerce saldýrý düzenlenmiþtir.

Bölgemizde yaþayan müslüman ve hristiyanlarýn arasýndaki saygýya dayalý barýþ ve huzuru tehlikeye düþürücü oyunlarýn ve yanlýþ hesaplarýn düzeltilmasini ve bölgemizdeki insanlarýn sosyal düzenini tehlikeye sokacak politik oyunlarýn durmasýný ümit ediyorum.

Ýskeçe Sünne Mahallesi Camii'ne yapýlan çirkin saldýrýyý esefle kýnýyor ve yetkili merciler tarafýndan suçlularýn bulunup en kýsa zamanda adalete teslim edilmesini ümit ediyorum."

Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METE
Bu duyuru 5603 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017