Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KARAÇANLAR HATÝM MERASÝMÝ  26.05.2016-11:20
Ýskeçe Müftülüðü bünyesinde faaliyet gösteren Kur’an Kurslarýnýn hatim merasimleri sezonu sonuna doðru yaklaþtý. 22 Mayýs Pazar günü Karaçanlar Kur’an Kursu öðrencilerinin icra ettikleri güzel bir etkinlikle hatim töreni gerçekleþti. Gerçekleþen hatim merasiminde, öðrencilerimizin okuduðu Kur’an-ý Kerim, þiirler ve ilâhilerle katýlan cemaate coþkulu anlar yaþattýlar.

Hatim merasimine Müftümüz Sayýn Ahmet Mete’nin yaný sýra Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Baþkonsolosluðu’nu temsilen Muavin Konsolos Sayýn Davut Ocak, yerel idareciler ve kalabalýk halk kitlesi katýlmýþtýr.

Hatim törenin ardýndan Müftü Efendi kýsa bir konuþma yaparak öðrencileri tebrik etti ve Kur’an Kurslarýnýn eðitime saðladýklarý hizmeti tekrarladý. Muavin Konsolosumuzun da kýsa selâmlama konuþmasýnýn ardýndan pilâv ikramý yapýldý ve tören sona erdi.

Hatim törenden sonra, yeni kurulan ve merkezi Karaçanlar’da olan Ýskeçe Din Görevlileri Derneði’nin de açýlýþý yapýldý.Bu duyuru 3257 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017