Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 KINAMA  16.07.2016-08:37

15 Temmuz 2016 akþamý Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türk halkýnýn iradesine ve demokrasiye yönelik meydana gelen yasadýþý ve hukuksuz kalkýþma giriþimini þiddetle kýnýyorum. Anavatýnýmýzýn istikrarýný zedeleme amacý taþýyan bu eylemin amacýna ulaþamadan Türk halký tarafýndan gerekli karþýlýðý bulacaðýna olan inancým tamdýr. Herzaman olduðu gibi bugün de Batý Trakyalý soydaþlarý Türk halký, Türkiye Devleti ve milletinin sonuna kadar yanýnda olacaktýr.


Ahmet METE
Ýskeçe MüftüsüBu duyuru 4479 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017