Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE MÜFTÜSÜ SAMSUN'DA  07.12.2009-11:50
Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Samsun Mübadiller Derneði'nin davetlisi olarak 5-6 Aralýk 2009 tarihinde Samsun'da bulundu.

5 Aralýk Cumartesi akþamý dernek yönetimin organize ettiði panele þeref konuðu olarak katýlan Müftü Mete, Batý Trakya Türk Azýnlýðý'nýn yaþadýðý sýkýntýlarý ve çözüm yollarý hususunda katýlýmcýlara geniþ malumat sundu.

Ýskeçe Müftüsü ayrýca Samsun'nun tarihi yerlerini ziyaret ederek Atatürk'ün Samsun'a çýkýþ heyecanýný da yaþadý. Müftü Mete, Pazar günü sona eren proðramýn ardýndan Ýskeçe'ye döndü.

Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METE
Bu duyuru 3722 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017