Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Ýskeçe Kadýn Aile ve Kültür Kolu Müftü Mete'yi Ziyaret Etti  23.12.2009-21:01
Batý Trakya Azýnlýðý Yüksek Tahsilliler Derneði Ýskeçe Kadýn Aile ve Kültür Kolu, Ýskeçe Müftüsü ve Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný Ahmet Mete'ye bir nezaket ziyaretinde bulundu.

23 Aralýk 2009 Çarþamba günü yeni Yönetim Kurulu adýna Baþkan Sevkan Tahsinoðlu ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler sorumlusu Pelin Cemiloðlu ile birlikte gerçekleþtirilen ziyaret samimi bir ortamda geçti.

Ayrýca müftülüðü ziyaret eden Kadýn Aile ve Kültür Kolu üyeleri, Kadýnlar Kolu'nun amaçlarýný ve gelecek dönemde gerçekleþtirmeyi düþündükleri faaliyetler hakkýnda Ýskeçe Müftüsüne detaylý bilgi verdiler. Görüþmede, Müftü Ahmet Mete, Kadýnlar Kolu yöneticileriyle bir araya gelmekten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, çalýþmalarýna baþarýlar diledi.

Bu duyuru 4422 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017