Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 A Ç I K L A M A  23.05.2017-08:32
Ýskeçe Müftülüðü olarak Kur'an-ý Kerim'in daha düzgün ve güzel okunmasýný teþvik etmek için, Ýskeçe Bölgesi Kur'an Kurslarý arasýnda bu yýl dördüncüsü “KUR'AN-I KERÝM'Ý ve EZANI GÜZEL OKUMA YARIÞMASI”, 1 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 18:00’de Sakarkaya Köyü Cami avlusunda düzenlenecektir.

20 Mayýs 2017 Cumartesi günü Ýskeçe Gazhane Camii’nde gerçekleþen yarý finalde, 65 Kur'an Kursumuzun yer aldýðý 98 öðrencimizin katýlýmý ile elemeler yapýlmýþ ve aþaðýdaki alfebetik isim sýrasýna göre belirtilen öðrencilerimiz, finalde yarýþmaya hak kazanmýþlardýr.

a) Ýlkokul 5’nci ve 6’ncý sýnýf öðrencileri. (I. Grup)

Finalde 12 öðrenci yarýþacak olup, alfabetik sýraya göre isimler þunlardýr:


b) Ortaokul 1’nci, 2’nci ve 3’ncü sýnýf öðrencileri. (II. Grup)

Finalde 5 öðrenci yarýþacak olup, alfabetik sýraya göre isimler þunlardýr:


c) Ezaný Güzel Okuma yarýþmasýna ilkokul ve ortaokul öðrencileri. (III. Grup)

Finalde 5 öðrenci yarýþacak olup, alfabetik sýraya göre isimler þunlardýr:


Ýskeçe Müftüsü
Ahmet METE


Bu duyuru 3812 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017