Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Baþkonsolos Sarnýç, Ýskeçe Müftüsü'nü ziyaret etti  23.12.2009-21:04
Türkiye'nin Gümülcine Baþkonsolosu Mustafa Sarnýç Ýskeçe Müftülüðü'nü ziyaret etti. Azýnlýk kurumlarýný ziyareti çerçevesinde 18 Aralýk Cuma günü Ýskeçe Müftülügü'ne gelen Baþkonsolos Sarnýç burada Ýskeçe Müftüsü ve Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný Ahmet Mete, Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu ve vaizler temsilcisi Mustafa Kamu tarafýndan karþýlandý. Bir saati aþkýn bir süreyle müftülükte bulunan Türkiye'nin Gümülcine Baþkonsolosu Mustafa Sarnýç, kendilerine müftülük çalýþmalarý hakkýnda bilgi verildi. Ayrýca Baþkonsolos Mustafa Sarnýç, bu yýl hac farizasýný yerine getiren Müftü Yardýmcýsý Ahmet Hraloðlu'nun da haccýný tebrik etti.

Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, Baþkonsolos Sarnýç'a ziyaretinden dolayý teþekkür ederek, Batý Trakya Türklerinin sorunlarý takip etme mücadelesinde müftülük kurumunun son derece önemli bir rol oynadýðýný ve etkili katkýsý olduðunu ifade etti.

Bu duyuru 3556 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017