Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 A Ç I K L A M A  07.07.2017-08:01

2017 yýlý Ramazan Ayý içersinde Müftülüðümüz bünyesinde Ýskeçe Bölgesinde Ramazan’ýn ortasýnda camilerde açýlan sergilerden, fitre ve zakâtlardan 8.000 Euro civarýnda bir meblað toplanmýþtýr.

Toplanan bu meblað; yapýlan araþtýrma ve tespitlerimiz neticesinde, belirlenen muhtaç talebelere ve fakir fukaraya daðýtýlmýþtýr. Ayný zamanda “Bir Yetimi Giydirelim” projemiz çerçevesinde, 12 yetim giydirilmiþtir.

Sonuç olarak; Ramazan Ayýnda Müftülüðümüzde toplanan paranýn tamamý ihtyaç sahiplerine ulaþatýrýldýðýný önemle duyurulur.

Siz deðerli cemaatýmýza böyle güzel bir vazifede bizleri görevlendirdiðiniz ve bu yardýmlarý sizin adýnýza yapma fýrsatýný verdiðiniz için cân-ý gönülden þükranlarýmýzý sunar, Allah’tan bereketinize bereket katmasýný niyâz ederim. Yaptýðýnýz yardým ve verdiðiniz zekât ve fitrelerinizi Allah kabul etsin.


Ahmet METE
Ýskeçe Müftüsü


Bu duyuru 1418 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017