Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE MÜFTÜMÜZE BÜYÜK HAKARET  31.12.2009-12:33
Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Patrik Bartolomeus'un demecine yönelik bir açýklama yaparak demokratik bir hak arayýþýndan söz ederken buna mukabil MAXITIS gazetesi kendilerine gönderilen basýn açýklamasýna nasýl kin ve nefret dolu bir açýklama yayýnlýyor. Doðrusu Azýnlýðýmýzýn dini liderine karþý böyle bir açýklama milletimizi endiþeye sevketmektedir.

Bakýn ne diyor Mahitis gazetesi cevabýnda;

Gazete manþeti: METE SEN AÞAÐILIK MAHLUK (SOLUCAN) SUN

"Yunanistan gibi demokratik bir ülkede herkes fikrini özgürce dile getirebilir. Fakat bunu yaparken dini kurumlara ahlaksýzca saldrmak asla. Son zamanlarda Ýskeçe yalancý müftüsü Ahmet Mete'nin yaptýðý gibi. Ýþte biz bunlarý doðrudan aþaðýlýk mahluk (solucan) olarak tanýmlýyoruz. Bunlar halký birleþtireceðine, bölmek gibi bir meceraya sürüklemek istemektedirler......"

Cevabýn sonunda mahitis gazetesi, savcýlýðý ortodoks klisenin kutsal mekanlarýn muhafazasý için göreve davet etmektedir.


Kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.
Bu duyuru 4114 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017