Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝZMÝR GEZÝSÝ  14.01.2010-20:33
Ýskeçe Türk Birliði ve Ýskeçe Müftülüðü öðrencilere yönelik 24 - 28 Aralýk 2009 tarihleri arasýnda Ýzmir'e kültürel bir gezi düzenlendi.

Müftülüðümüz, Kur'an Kursu öðrencilerini organize ederek geziye iki otubüs ile ciddi bir katký saðlamýþtýr. Ýskeçe Türk Birliði bir otobüs ile geziye katýlmýþtýr.

Ýzmir gezisine müftülüðümüz adýna Ahmet Petlo, Secdat Küçük ve Beyza Kosoðlu görevli olarak katýlmýþlardýr. Üç otobüsün yer aldýðý gezi ekibi, 24 Aralýk 2009 Perþembe sabahý Ýskeçe'den ayrýlýp akþam saatlerinde konak-lanacaklarý otele vardýlar.

25 Aralýk Cuma günü valilik binasýna giden ekip, Ýzmir Vali Yardýmcýsý sayýn Sait Topoðlu ve Ýl Milli Eðitim Müdür Vekili sayýn Gürsel Öztürk tarafýndan karþýlandý. Yaklaþýk birbuçuk saat süren ziyarette ekip kendilerini tanýtarak Batý Trakya hakkýnda bilgiler verdi. Ýzmir Vali Yardýmcýsý sayýn Sait Topoðlu da; ÝTB'nin bu nazik ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarýný ifade ederek, 'yeni yýlda dostluk, kardeþlik ve akrabalýk baðlarýnýn güçlendirilsin istiyoruz' þeklinde konuþtu. Yapýlan görüþmelerden sonra ekip Ýzmir Saat Kulesi'nin önünde topluca hatýra fotoðrafý çektirdi. Öðlenden sonra Yamanlar Koleji ve Gazi Ýlköðretim Okulu ziyaret edildi. Heyet, gezinin ikinci ve üçüncü gününde farklý birçok etkinliklerde yer aldý.

Öðrenciler için hazýrlanan proðrama katýlan ekip, Ýskeçe Müftülüðü Kur'an Kursu öðrencilerinden Kevser Abdullah ve Sedef Karabýyýklý'nýn okuduklarý þiirler uzun sure alkýþkandý.

28 Aralýk 2009 Pazartesi günü sabah saatlerinde Ýzmir'den hareket eden gezi ekibi akþam saatlerinde Ýskeçe'ye vardý.


Bu duyuru 4446 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017