Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Ýskeçe Müftülüðü'nde Tanýþma Çayý  22.03.2010-20:57
20 Mart Cumartesi günü Ýskeçe Müftülüðü bayan Ýrþad Ekibi ile Gümülcine Müftülüðü Bayan Ýrþad ekibi, Ýskeçe Müftülüðü'nde Müftü Yardýmcýsý Fatma Ýmam'ýn baþkanlýðýnda biraraya geldi.

Birbirlerini daha yakýndan tanýma fýrsatý bulan Bayan Ýrþad Ekibleri önümüzdeki dönemlerde birlikte yapýlacak çalýþmalar hakkýnda fikir teatisinde bulundular.

Ýskeçe Müftü Yardýmcýsý Fatma Ýmam yaptýðý açýklamada; "Birbirimizi daha yakýndan tanýma amaçlý düzenlediðimiz bir çay sohbeti. Epey verimli olduðunu söyleyebilirim. Gümülcine Müftülüðü Bayan Ýrþad Ekibi Heyeti Baþkaný Cahide Haseki arkadaþýmla birlikte organize ettik. Ýlk toplantýmýzý Ýskeçe Müftülüðü'nde gerçekleþtirdik. Önümüzdeki günlerde ikinci toplantýmýzý Gümülcine Müftülüðü'nde yapma kararý aldýk. Ýnþaallah birlikte atacaðýmýz adýmlarla toplumumuza daha verimli olacaðýmýzý düþünüyoruz."
Bu duyuru 4337 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017