Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 Ýskeçe'de Hatim Merasimleri Devam Ediyor  12.05.2010-20:45
Geleneksel bir hale gelen, her yýl sistemli bir þekilde düzenlenen ve Ýskeçe Müftülüðü'ne baðlý faaliyet gösteren Kur'an Kurslarý'nýn hatim merasimleri bu hafta da devam etti.

Haftasonu üç ayrý yerde hatim merasimi gerçekleþtirildi. Ayný günde yapýlan bütün hatim merasimi törenlerine katýlan Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete yaptýðý anlamlý konuþmalarýnda þunlarý söyledi:

Bu tür merasimlerin tertip edilmesinde emeði geçen herkese teþekkür etmek vazifamizdirr. Her yýl bu mevsimlerde yapýlan hatim merasimlerin çok önemli yönleri vardýr. Bunlarýn en önemli hususu milletimiz arasýnda birlik ve beraberliðimizi pekiþtiriyor olmasýdýr. Farklý köylerden bu kadar insanlarýmýzýn bir araya gelmesi ve birlikte zaman geçirmeleri mana itibariyle önemli bir icraattýr.

Önemli bir tespitimi sizlerle paylaþmak istiyorum. Bir yerde eðitim söz konusu olunca ya okuyan, ya okutan yada okutanlara destek çýkan olunuz. Hiç bir surette dördüncüsü olmayacaðýz. Olursak helak olur, birlik ve beraberliðin temeline barut koymuþ oluruz.

Þu noktayý da hatýrlatmakta fayda vardýr. Azýnlýk olarak seçtiðimiz insanlara sahip çýkmamýz gerekiyor. Zira toplumamuza ve milletimize hizmet eden insanlarýn sayýsý bellidir. Birbirimizi saygý çeçevesinde desteklememiz gerekmektedir." dedi.

Pazar günü yapýlan hatim merasimlerinde Ketenlik köyü Kur'an Kursu Öðreticileri Müftü Yardýmcýsý Fatma Ýmam, Hasan Peçenek, Hüseyin Karahus, Fehmi Palazlý, Hasan Kalfa, Ýdris Dangala ve Sami Ýsmailko'nun yetiþtirdiði 52 öðrenci, Balabanlý köyü Kur'an Kursu Öðreticisi Hafýz Fikret Kavas'nýn yetiþtirdiði 4 öðrenci, Dolaphan Köyü Kur'an Kursu Öðreticisi Nurettin Kýyýcý'nýn yetiþtirdiði 27 öðrenci için hatim merasimleri tertip edildi.


Bu duyuru 4490 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017