Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE MÜFTÜSÜ AHMET METE KOSAVA'DA  22.05.2010-08:43
Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete ve Gümülcine Müftüsü Ýbrahim Þerif 11-13 Mayýs 2010 tarihleri arasýnda Kosava'da bulundu.

Kosova Ýslâm Birliði Baþkaný Naim TORNOVA'nýn davetlisi olarak Kosavadaki konferansa katýlan Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete, T.C. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn öncülüðünde Balkanlarda yer alan 11 devletin dini liderleri, Diyanet Ýþleri Baþkaný ve temsilcileri dördüncü defa Kosova'nýn Priþtine þehrinde bir araya geldi.

Daha önce Bulgaristan, Karadað ve Romanya'da yapýlan bu toplantýlarýn amacý; Balkan ülkelerinde huzurun, refah ve Ýslâm Birliði’nin daha güçlü olmasý için çalýþmalarýn yapýlmasýdýr.

Kosova Cumhurbaþkaný'nýn yemeðine katýlan heyet sonra da Pristine'de bir etkinliðe katýlmýþtýr.
Bu duyuru 3467 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017