Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝSKEÇE MÜFTÜSÜ AHMET METE ATÝNA'DA BAÞBAKANLA GÖRÜÞTÜ  22.05.2010-08:57
Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete 15 Mayýs Cumartesi 2010 tarihinde Atina'da T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ile görüþtü.

T. C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan beraberinde 10 bakan ve 100'e yakýn iþadamý ile 14 - 15 Mayýs 2010 tarihlerinde Atina'ya gerçekleþtirmiþ olduðu bu önemli ziyareti esnasýnda Batý Trakya Türk Toplumundan gelen temsilcileri ile de görüþmesi Batý Trakya Müslüman Türklerinin davasýnýn yanýnda olduðunu göstermiþtir.

Bu görüþmelerde iki ülke arasýnda yapýlan anlaþmalarýn Batý Trakya Müslüman Türk toplumuna olumlu yansýyacaðýný belirtilmiþ, Batý Trakya'da çözüm bekleyen sorunlar da dile getirilerek önümüzdeki dönemde iki ülke baþbakaný birlikte Batý Trakya'yý ziyaret edeceklerini belirtilmiþtir.

Ayrýca bu toplantýda; azýnlýk davasýnda iki milletvekilinin seçmenlerinden aldýklarý güçle sorunlarýn giderilmesi konusunda çok büyük rol oynamasý gerektiðini ve bu yönde bir an önce çalýþmalarý baþlatmalarý gerektiðini vurgulanmýþtýr.

Bu duyuru 3986 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017