Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝPSALA'DA ETKÝNLÝK  22.05.2010-09:02
Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskçe Müftüsü Ahmet Mete, 16 Mayýs 2010 tarihinde Edirne'nin Ýpsala Sýnýr Kapýsý'nda düzenlenen törene katýldý.

19 Mayýs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramý törenlerinde Cumhurbaþkaný'na teslim edilmek üzere, Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'ýn Selanik kentindeki evinden alýnan toprak, 16 Mayýs 2010 tarihinde Edirne'nin Ýpsala Sýnýr Kapýsý'nda düzenlenen törenle teslim alýndý.

Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskçe Müftüsü Ahmet Mete'nin de katýldýðý bu etkinlikte yaptýðý konuþmada þunlarý dile getirmiþtir:

"Batý Trakya Türkleri Müslüman olduðu kadar Türk, Türk olduðu kadar da Müslüman'dýr. Onun için bizler tarih boyunca iki önderimizin varlýðýndan söz edebiliriz.Ýslâm'ýn Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.) Ýslâm Önderimiz, Türklüðümüzün önderi de M. Kemal Atatürk'tür." Ayrýca Batý Trakya Müslüman Türklerinin selâm ve sevgilerini buradaki tüm katýlýmcýlara iletmiþtir.
Bu duyuru 3595 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her HakkΙ Saklıdır 2007-2017