Ana Sayfa
 

Ana Sayfa

|

Download

|

Linkler

|

Sitemizi Giriş sayfanız olarak ayarlayın

Sitemizi Favorilerinize Ekleyin

Bize Ulaşın

|

İskeçe Din Görevlileri   |   İskeçe Müftüsü   |   Müftü Yardımcıları
Etkinlikler...
Sitemizde yayınlanan haberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz...
İskeçe'de ve İskeçe köylerinde bulunan camilere buradan ula&şabilirsiniz...
İskeçe iline bağlı köylerin resimlerine buradan ulaşabilirsiniz...

 menu
 

İskeçe Müftülüğü

Tel: 2541065612
Faks: 2541028775

E-Mail: iskecemuftulugu@hotmail.com

 Esmaü'l Hüsna

 
 
 
 
  Duyuru Grntleme
 ÝTO BAÞKANI ÝSKEÇE MÜFTÜLÜÐÜ'NDE  22.05.2010-09:05
17 Mayýs 2010 Pazartesi günü Ýstanbul Ticaret Odasý Baþkaný Murat Yalçýntaþ ve beraberindeki heyet Ýskeçe Müftülüðü'nü ziyaret etti.

Ýskeçe Müftülüðünü ziyaret eden heyet, Batý Trakya Türk Azýnlýðý Danýþma Kurulu Baþkaný ve Ýskeçe Müftüsü Ahmet Mete tarafýndan karþýlandý.

Yapýlan anlamlý ve kýsa görüþmede Müftü Ahmet Mete heyete, Müftülük'ün çalýþamalarý hakkýnda bilgi verdi. Bu görüþmede ayrýca güncel sorunlar hakkýnda karþýlýklý fikir teatisinde bulunuldu.

Ýskeçe ziyareti kapsamýnda Ý.T.O. Heyeti, Þahin köyünü ve Ýskeçe Türk Birliði'ni de ziyaret etme fýrsatý buldu.

Bu duyuru 3826 kez grntlenmitir...

Btn Duyurular iin buraya tklaynz...

 BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ

BATI TRAKYA TÜRK AZINLIĞI İSKEÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır 2007-2017